About

Wijkoverleg Blerick

In het wijkoverleg wordt alles besproken wat voor het wonen en leven in Blerick belangrijk is. Denk aan onderhoud van parken en plantsoenen, Leegstand van woningen en aanpak van kleine criminaliteit.
Het gaat over onderwerpen die voor meerdere mensen van belang zijn. Problemen die leven in een straat of buurt worden in het wijkoverleg besproken. De plannen en voorstellen van het wijkoverleg komen terecht bij het college van burgemeester en wethouders.
Het beleid wordt vervolgens zoveel mogelijk in overleg met het wijkoverleg vastgesteld.
Ons mailadres is  info@wijkoverlegblerick.nl

Geef een reactie