Leden

Dagelijks bestuur wijkoverleg

 

 • Voorzitter

Hans Huijs

Sint Amandusstraat 17

jwhhuijs@ziggo.nl

Tel. 0617168230 / 077 3870161

 

 • Secretaris

Jos Raedts

Klingerbergsingel 243

jjcraedts@versatel.nl   

Telefoon 0773825998

 

 • Penningmeester

Ger Jacobs

Clematisstraat 47

jaco47@live.nl  

Telefoon 0773828678

 

 • Vice-Voorzitter

Twan Jonkers

Ruysstraat 79

twan@venlogezond.nl

Telefoon 0640567388

 

Oren en ogen van en in de Wijk

 

Annakamp/Molenbossen

 • Huub Thissen

Frederik Hendrikstraat 15    thisool@kpnmail.nl

 • Frans Schmitz

Stadhoudersstraat 131

info@fransschmitz.nl


Klingerberg

 • Jos Beerkens

Klimopstraat 20

jos.disney@home.nl


Hazenkamp

 • July Baggen

Alb. Thijmstraat 9

julybaggen@gmail.com


Centrum Blerick

 • Theo Janssen

Witherenstraat 180

theo-marion-janssen@home.nl

 • Twan Jonkers – zie bestuur

 • Vastenavondkamp

Truus van Tankeren

Platanenstraat 4

truusvantankeren@ziggo.nl


Smeliënkamp/Hosterweg

 • Hans Huijs – zie bestuur

Vossener

 • Ab Wissingh

Diderotstraat 2

awissingh@gmail.com


 • Redactie Wijkoverleg

Hans Huijs