Privacybeleid

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Wijkoverleg Blerick om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we van u verzamelen op onze website, http://www.wijkoverlegblerick.nl en andere sites die we bezitten en beheren.

We vragen alleen om persoonlijke informatie als we deze echt nodig hebben om u van dienst te zijn. We verzamelen het op eerlijke en wettige wijze, met uw medeweten en toestemming. We laten u ook weten waarom we het verzamelen en hoe het zal worden gebruikt.

We bewaren de verzamelde informatie alleen zo lang als nodig is om u de door u gevraagde service te bieden. Welke gegevens we opslaan, beschermen we met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

We delen geen persoonlijk identificeerbare informatie in het openbaar of met derden, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en praktijken van deze sites, en we kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun respectieve privacybeleid.

Het staat u vrij om ons verzoek om uw persoonlijke gegevens te weigeren, met dien verstande dat we u mogelijk niet van de door u gewenste diensten kunnen voorzien.

Uw voortdurende gebruik van onze website wordt beschouwd als acceptatie van onze praktijken op het gebied van privacy en persoonlijke informatie. Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens en persoonlijke informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Dit beleid is van kracht vanaf 23 september 2020.

Privacybeleid gemaakt met GetTerms.

Wijkoverleg Blerick Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden

Door de website op http://www.wijkoverlegblerick.nl te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik licentie

Er wordt toestemming verleend voor het tijdelijk downloaden van één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Wijkoverleg Blerick, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
de materialen wijzigen of kopiëren;
de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
proberen om software op de website van Wijkoverleg Blerick te decompileren of reverse-engineeren;
verwijder copyright of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal; of
breng de materialen over naar een andere persoon of “spiegel” de materialen op een andere server.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Wijkoverleg Blerick worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

Het materiaal op de website van Wijkoverleg Blerick wordt geleverd op een ‘as is’-basis. Wijkoverleg Blerick geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
Verder geeft Wijkoverleg Blerick geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op enige sites die aan deze site zijn gelinkt.

4. Beperkingen

Wijkoverleg Blerick of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot schade wegens verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van Wijkoverleg Blerick te gebruiken, ook indien Wijkoverleg Blerick of een door Wijkoverleg Blerick gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal dat op de website van Wijkoverleg Blerick verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Wijkoverleg Blerick garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. Wijkoverleg Blerick kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Wijkoverleg Blerick verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links

Wijkoverleg Blerick heeft niet alle sites beoordeeld die aan haar website zijn gelinkt en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat Wijkoverleg Blerick de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

Wijkoverleg Blerick kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Blerick en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Gebruiksvoorwaarden opgesteld met GetTerms.