Afval Gemeente Venlo

Op deze pagina vind u alle informatie aangaande het afval in de gemeente Venlo: GemeenteVenlo.nl

Afvalkalender Datums ophalen grijze en groene container en oud papier

Milieustation Milieustation: adres, openingstijden, spelregels en kosten

Afvalsoorten Overzicht van de verschillende soorten afval en waar u terecht kunt met uw afval

Grofvuil laten ophalen Grofvuil kunt u op afspraak aan huis laten ophalen. Dit kost € 12,50

Grijze en groene containers Aanvragen, ruilen, vervangen en repareren van grijze en groene afvalcontainers voor uw huisvuil

Ondergrondse containers Ondergrondse containers voor bewoners hoogbouw en de binnenstad. Aanvraag toegangspas, PMD-afval, groenafval en restafval, melden defect of volle container.

Afval ophalen aan huis Afval scheiden dat aan huis wordt opgehaald

Nee/ja sticker Minder papier in de bus? Haal dan een nee/ja sticker of nee/nee sticker in het Stadskantoor

Afvalstoffenheffing Kosten voor het inzamelen en verwerken van afval

Buurtbeheer door bewoners Ondersteuning door de gemeente bij vrijwillig beheer van de buurt, door de buurt

Geef een reactie