Bedenk hét leefstijlidee voor Venlo

Wie heeft het beste idee om de kwaliteit van leven van inwoners van de gemeente Venlo te verbeteren? Om antwoord op die vraag te krijgen, schrijft Leefstijlakkoord Venlo een challenge uit. Inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven worden uitgedaagd om uiterlijk 9 oktober 2022 een idee in te dienen. De beste drie voorstellen worden uitgevoerd. De challenge start 9 september met het onthullen van de eerste straatstickers. Een idee indienen kan via de website www.leefstijlakkoordvenlo.nl Op deze website is ook meer informatie te vinden over de Leefstijlakkoord Venlo Challenge.


Een vakjury en een publieksjury zullen alle voorstellen beoordelen. De beste drie ideeën worden uitgevoerd in een van de zeven wijken en dorpen die zijn gelieerd aan het Leefstijlakkoord: Vastenavondkamp, Klingerberg, Venlo-Noord, Op de Heide, Vossener, Lomm en Velden. In deze wijken en dorpen zijn basisscholen gevestigd die werken volgens het concept van de Gezonde Basisschool van de Toekomst, dat als een rode draad door het Leefstijlakkoord loopt.
Leefstijlakkoord Venlo is de lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord. Beide akkoorden zijn eind 2018 afgesloten om een impuls te geven aan de georganiseerde sport in Nederland (Sportakkoord) en om onder meer roken en overgewicht in ons land drastisch terug te dringen (Preventie-akkoord). In Venlo zijn beide akkoorden samengevoegd tot een Leefstijlakkoord, dat – zoals de naam al aangeeft – zich richt op de leefstijl van de inwoners.

Tijdpad

Ideeën kunnen worden ingediend in de periode week 37-40 (deadline: 9 oktober).
– In week 41 worden alle ingediende voorstellen verzameld en aan de jury aangeboden.
– In week 42 worden alle voorstellen gepubliceerd op de website van Leefstijlakkoord Venlo en kan het publiek haar stem uitbrengen.
– In week 43 eindigt het van stemmen van het publiek (deadline: 29 oktober) en brengt de vakjury haar stem uit.
– In week 44 wordt bekend gemaakt wat de drie ‘winnende’ ideeën zijn.
– In week 45 start de voorbereiding voor het uitvoeren van de drie ideeën.

Voorwaarden

Ideeën moeten voldoen aan één of meerdere ambities van Leefstijlakkoord Venlo.
Ideeën mogen niet zijn gericht op één doelgroep, maar moeten een raakvlak hebben met meerdere doelgroepen die gelieerd zijn aan de vier werkgroepen (kinderen, senioren, bedrijven en leden van sportclubs) van Leefstijlakkoord Venlo.
Ideeën moeten reëel en uitvoerbaar zijn, zowel qua tijd, organisatie als kosten.
Ideeën moeten een bijdrage leveren aan de gezondheid, fitheid en vitaliteit van de inwoners uit de zeven wijken en dorpen met een GBT school (meer kwaliteit van leven).
Ideeën zijn gericht op de zeven wijken en dorpen met een GBT-school:

– Basisschool Mikado (Vastenavondkamp – Blerick)
– Basisschool Harlekijn (Klingerberg – Blerick)
– Basisschool Kleur-Rijk (Venlo-Noord)
– Basisschool Toermalijn (Op de Heide – Tegelen)
– Basisschool Natuurlijk! (Vossener – Blerick)
– Basisschool de Wegwijzer (Lomm)
– Basisschool de Startbaan (Velden)

Ideeën moeten worden ingediend in de periode week 37-40.
De uitvoering van de ideeën dient in 2022 te beginnen.
Ideeën worden getoetst door een publieksjury én een vakjury.

Klik Hier: https://leefstijlakkoordvenlo.nl/ideeformulier-leefstijlakkoord-venlo-challenge/

Geef een reactie