Bezwaar rotonde station Blerick

Gemeente Venlo blundert wéér. 

Een bijna onmogelijke ongelijkvloerse kruising met verdiepte rotonde, een groot viaduct, drie rotondes binnen 250m ,vier op- en afritten naar de Eindhovenseweg  en grote betonwanden bij het station in Blerick. Kosten zijn geraamd op 10 miljoen Euro. Dat heeft Gemeente Venlo zich bedacht t.b.v. het verkeer naar Fort Venlo. Het wordt een groot diep gat net voor de tunnel. Stel het je in gedachte maar eens voor. Verder wordt het een druk en belangrijk verkeersknooppunt, niet alleen voor het Fort.

Vanuit Venlo kan het winkeltoerisme via deze ongelijkvloerse kruising naar de parkeerplaatsen bij de Maas van waaruit ze met de kabelbaan naar Venlo mogen. Verder verwacht de gemeente dat het Fort een miljoen bezoekers per jaar gaat trekken. De nieuwe rotonde is ook de makkelijkste route naar Blerick centrum vanuit ri. Eindhoven, maar nú al staat daar in de avondspits een file tot achter de tunnel en rotonde.

Dat wordt een drukke bedoeling bij het station. In combinatie met de voetgangers en fietsers, waaronder veel treinreizigers die daar oversteken. Bij de op- en afritten -achter het viaduct doorkomend- wordt het oversteken zelfs een gevaarlijke situatie! Ik ben geen verkeersdeskundige maar je kunt op tien vingers uittellen dat dit niet verstandig is. Naast de verkeersdrukte en het verdwijnen van de groenstroken krijgen wij als bewoners meer fijnstof- en geluidsoverlast, ook vanaf het spoor want ProRail wil geen geluidswerende maatregelen nemen

Vreemd genoeg heeft Gemeente Venlo nooit een alternatief besproken. De mogelijkheid is er om een rotonde te realiseren op de Eindhovenseweg bij de kruising met de Antoniuslaan, en aan de overkant van deze rotonde een nieuwe afrit met een bocht naar beneden naar de Venrayseweg. Klaar! Nog geen miljoen Euro. Hier is ook maar één (reeds bestaande) oversteekplaats voor voetgangers en fietsers waardoor alles veel veiliger kan.  Bovendien zijn er geen directe omwonenden bij deze betere variant. Sowieso is er in een rapport van een verkeersonderzoek uit 2004-2011 al gemeld dat deze kruising een groot knelpunt gaat vormen. Dat probleem wordt dus in het plan van de gemeente niet opgelost. De variant zou ook een vele betere ontsluiting voor het verkeer vormen, alleen al omdat men niet meer vanaf de brug via de Antoniuslaan naar de Venrayseweg hoeft door te steken. Dit levert in de huidige situatie veel files op. Waarom is er dan tóch niet voor deze oplossing gekozen? Dat vroeg ik mij dus ook af !!

Wie heeft er belang bij de keuze voor de ongelijkvloerse kruising? Holland Casino, die aan de noordzijde van het station zou komen, eiste destijds een directe ontsluiting naar de Eindhovenseweg. Dat speelt al sinds 2014 niet meer. Het Multifunctionele Stadion voor VVV gaat ook niet door. Het bestemmingsplan kazernekwartier versie lijnstad is niet meer. 3 van de 4 pijlers gaan niet door. Alleen Ciran staat er. Zelfs de initiatiefnemers van het huidige plan vragen zich af waarom niet gekozen is voor de variant. Zij hadden de hoofdingang liever aan de Maaszijde gehad maar ook zij hebben te horen gekregen dat een afslag bij de brug niet mogelijk is. Welk belang hierin is groter dan het belang van de omwonenden en de verkeersveiligheid (voetgangers) bij het station? Boeit hun de bewoners niet? Heeft de gemeente geen zin gehad in al die rompslomp om het plan te herzien?

In 2013 is deze zienswijze al door bewoners aan de gemeente voorgesteld en er zijn 8 bezwaren ingediend. Alles is afgewezen. Het zou volgens “het” onderzoeksrapport niet kunnen. Citaat; “De spoorlijn vormt hierbij een belangrijke barrière. Gezien het ruimtebeslag van een dergelijke oplossing is het niet mogelijk een ontsluiting te realiseren nabij de brug over de Maas (bij Antoniuslaan)” Ik heb dit rapport onlangs opgevraagd bij de gemeente. Na 6 weken wachten blijkt het er niet te zijn. Alléén dit citaat is natuurlijk géén onderzoek!! Dit is slechts een conclusie van iets wat nooit onderzocht is. Iedereen krijgt telkens ditzelfde antwoord maar er heeft nooit iemand naar het onderzoek gevraagd, óók de gemeenteraad niet. Dat wil dus ook zeggen dat zij destijds zijn voorgelogen want er was geen keuze. Ze hebben daardoor wellicht een verkeerd besluit genomen.

Drie maanden geleden is een omgevingsvergunning verleend voor deze ongelijkvloerse kruising. Ik en 6 andere bewoners hebben hier bezwaar op gemaakt. Er is inmiddels een hoorzitting geweest maar daar is nog geen beslissing over gevallen. Goede redenen waarom er niet voor de variant is gekozen zijn er niet. De ambtenaren zeggen elke keer weer wat anders. In het rapport staat dat het technisch niet kan maar ze kunnen echter niet onderbouwen waarom het niet kan. In het antwoord op mijn brief die ik onlangs van de gemeente kreeg staat: “De door ons aangehaalde oplossing is afgevallen omdat deze niet voldeed aan de strategische uitgangspunten voor de ontsluiting van het kazernekwartier. Uitgangspunt voor de keuze is een robuuste ontsluiting met een vlotte en veilige verkeersafwikkeling”. Dat is dus een andere reden dan die eerst gegeven werd. Een uitvlucht?! We hebben alle gemeenteraadsleden middels een brief ingelicht over de kwestie maar politiek gezien beweegt er niet veel. We krijgen geen antwoorden van de raadsleden behalve dat men het niet opnieuw op de politieke agenda wil zetten. Volgens hun is het al in een te ver stadium terwijl de vergunning pas in oktober is verleend.

Desondanks vechten wij met een kleine bewonersgroep voor de betere oplossing. Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente 9 miljoen euro over de balk gooit. Dat de verkeersproblematiek, fijnstof – en geluidshinder toeneemt, dat de veiligheid voor de overstekende treinreizigers gevaar loopt en dat daarnaast de omwonenden belast worden met een ongewenste situatie. Tja en hier kan ik zo boos om worden.  De gemeente maakt hiermee weer een grote blunder.  Beste inwoners van Groot Venlo. Hier betalen wij onze belastingcentjes voor!

Antoine Gommans, bewoner Smeliënkamp Blerick

Geef een reactie