Blerick terug achter het postcodenummer – Infoavond in ‘t Raodhoes

Na veel jaren inzet ziet het er naar uit dat Blerick/ Hout-Blerick en Boekend in 2024 vermeld gaan worden achter de postcode van alle adressen aan de westkant van de Maas. Het zal nog heel wat werk met zich meebrengen om dit in goede banen te leiden.


Enkele rasechte Blerickenaren roepen een ieder op die zich verbonden voelt met de eigen identiteit van deze plaats om op maandag 13 november om 19.00 uur in het Raodhoes te zijn. Dan gaan we het hebben over de verdwenen plaatsnaamaanduiding Blerick op de fietspaden, provinciale wegen en autowegen vanaf de omliggende plaatsen. Ook wordt er aandacht besteed aan mensen die ooit iets betekend hebben voor Blerick. Te denken valt bijvoorbeeld aan voormalig olympisch kampioen wielrennen Mathieu Cordang. Het comité wil een ereplaats creëren voor deze kanjers.

Even te voren melden bij: Hans Huijs, tel. 0617168230, email jwhhuijs@ziggo.nl Koffie en thee staan klaar tijdens een ontspannen babbel.