Informatiebijeenkomsten Vrijwilligersverzekering gemeente Venlo

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn niet meer weg te denken uit de (Venlose) samenleving. Op vele terreinen zetten vrijwilligers(organisaties) zich in voor bv. de wijk, een vereniging of de zorg. De gemeente stimuleert deze vorm van participatie bij onze inwoners en ondersteunt daarbij als dat nodig … Lees verderInformatiebijeenkomsten Vrijwilligersverzekering gemeente Venlo

informatieavond over de inrichting van het Stationsplein in Blerick

Geachte heer/mevrouw, Met deze brief wil ik u graag uitnodigen voor een informatieavond over de inrichting van het Stationsplein in Blerick.De bijeenkomst vindt plaats op 26 januari 2016 om 19.00 uur in zaal De Waeg, Horsterweg 203, 5928 ND Venlo. Het college van B&W heeft … Lees verderinformatieavond over de inrichting van het Stationsplein in Blerick