DE HUBERTUSKERK IN BLERICK GAAT DIENST DOEN ALS MUSEUM

Het Museum van Wasrol tot DVD in Boekend gaat op termijn verhuizen naar de voormalige Hubertuskerk in Blerick. Het museum bevat een grote collectie apparaten die een beeld geven van de ontwikkeling van beeld en geluid door de jaren heen.

Waarborgen continuïteit
Volgens Marcel Lenders wordt door de verhuizing de continuïteit van het museum gewaarborgd. Na de verhuizing vindt de exploitatie plaats door een stichting. Het museum is dan ook voor individuele bezoekers toegankelijk en er zal op termijn gebruik gemaakt kunnen worden van de Museumjaarkaart. Ook worden educatieve projecten voor scholen opgezet.

De kerk zal verbouwd worden tot een volwaardig museum met meerdere verdiepingen. Een en ander moet geheel gefinancierd worden door middel van subsidies en fondsen.

Kapel
De huidige kapel aan de zuidzuide van het gebouw blijft als zodanig in gebruik en wordt verzorgd door de Parochiefederatie Regio Blerick.

Geef een reactie