Een gezond en gelukkig 2023

Het bestuur van het Wijkoverleg Blerick wenst iedereen een gezond en gelukkig 2023 toe met een bijzonder woord van dank voor alle vrijwilligers, mensen die in de verpleging en verzorgins-tehuizen werken, voor alle mantelzorgers, en voor iedereen die zich inzet om iets goeds te doen voor een ander.