Ergens bij horen

Beste Wortelaars in de Wijk en aanverwanten,

Ik dacht dat het goed was om een kleine vooruitblik te sturen naar ons zomerevenement op 1 juli. Er ligt een mooi scenario voor de dag, dat langzamerhand met jullie verder in detail wordt uitgewerkt. Daarnaast wil ik jullie even voorstellen aan Joost Splinter, hij zal dit evenement ‘produceren’ zoals dat heet. Jullie zullen Joost ontmoeten op 1 juli, maar hem in sommige gevallen wel al eerder spreken. Joost heeft veel ervaring als producent en hij is zeer enthousiast over dit project. Gezien de snel dalende coronacijfers verwachten we dat we hier geen problemen mee krijgen. We zullen wel een aantal maatregelen nemen. Hier onder het scenario zoals het nu staat. Suggesties vooral voor losse activiteiten zijn altijd welkom. Het thema van de zomer is ‘ergens bij horen’. De lente had als thema ‘contact maken’, we schuiven deze een beetje in elkaar aangezien het lente-evenement niet kon doorgaan. Wat mijns inziens interessant is aan ‘ergens bij horen’ is dat het aan de ene kant zo een essentiële menselijk behoefte is en aan de andere kant ook de bron van veel angst.

Deel I. Plenair

13:30 – Kinderen Mikado komen naar Lambertushof. Ouders zijn daar ook uitgenodigd.

13:40 – Welkom en Intro over Wortelen in je Wijk – en uitleg programma.

13: 45 – Herman Verweij vertelt het verhaal van de Ontaarde Boom. Eerst deel 1, dat de kinderen al kennen, maar de ouders niet. Dan deel 2 waar de kinderen al tijden naar vragen.

14:10 – Voorstelling Janet.

14:00 – Soep. Deel publiek blijft hangen

Deel II. Losse activiteiten/ stations

14:30 – 15:30 Het publiek verdeelt zich over activiteiten die ze kunnen doen. Mogelijkheden (groen is bevestigd):

Workshops:

· Janet – Vertaaltafel samen met Spelers van performance
· Dieuwertje doe-groep tuinieren (Max 10 (kinderen)).

Doorlopend:
Nadya (spellen)
· Verhalenvangers- station Bieb
· Biebiebus – (https://www.youtube.com/watch?v=_HQGNHEbRFA&t=1s)
Oesterzwam proeverij (ism Jasmin)

Deel III. Plenair met overgebleven groep

Overgang naar andere opzet, vanaf hier gaan we naar een kleinere, intiemere opzet. Mensen die langer willen blijven wordt gevraagd aan tafels te komen zitten, zeg 35 man (wat extra eten erbij)

15:30 Podium Maria Mazarakis. Twee levensverhalen – wel/geen migratie

15:45 Onderdeel ivm levensverhalen – eigen verhalen. Opzet nog om uit te werken. Misschien beginnen met voorlezen andermans levensverhalen (uit Arnhem), dan wel een spelvorm of wat anders.

16:30 – 17:15 Muziek (akoestisch) en gezelligheid en kennismaking.

vriendelijke groet,

Daan

Daan van Geijlswijk is de artistiek leider van Wortelen in je Wijk.
De werkdagen van Daan bij dit project zijn maandag en donderdag.

Foto’s Wijkoverleg Blerick – Frans Schmitz © 2021 www.fransschmitz.nl

Geef een reactie