informatieavond over de inrichting van het Stationsplein in Blerick

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief wil ik u graag uitnodigen voor een informatieavond over de inrichting van het Stationsplein in Blerick.
De bijeenkomst vindt plaats op 26 januari 2016 om 19.00 uur in zaal De Waeg, Horsterweg 203, 5928 ND Venlo.

Het college van B&W heeft in november 2015 besloten tot de feitelijke aanleg van de ongelijkvloerse aansluiting Eindhovenseweg/Kazernestraat. De plannen hiervoor zijn reeds uitgewerkt en ook al eerder gepresenteerd. Ook ProRail heeft plannen om de toegankelijkheid van station Blerick te verbeteren.
We gaan proberen de werkzaamheden van de gemeente zoveel mogelijk samen te laten vallen met de werkzaamheden die Pro Rail in 2017 aan het station Blerick gaat uitvoeren. Hiervoor zijn we inmiddels gestart met de voorbereidingen van de werkzaamheden.

We beginnen de avond met een presentatie over de uitgewerkte plannen voor de reconstructie van de Eindhovenseweg/Kazernestraat. Pro Rail zal een toelichting geven op de plannen voor het station.

Met het oog op de werkzaamheden aan de ongelijkvloerse kruising is ook een herinrichting van het stationsplein noodzakelijk. Omwonenden en belangstellenden worden uitgenodigd hierover mee te denken.

We zullen een toelichting bij de planning en het proces voor de inrichting van het stationsplein geven: op welke manier gaan wij de burgers hierbij betrekken en waar moeten we allemaal rekening mee houden. Aansluitend krijgt u alvast de gelegenheid ideeën, suggesties en aandachtspunten aan ons mee te geven.

Behalve over bovengenoemde zaken is er die avond uiteraard gelegenheid voor het stellen van vragen die betrekking hebben op het Kazernekwartier en de plannen van het Fort van Venlo.

Op deze avond zijn zowel vertegenwoordigers van de gemeente Venlo als vertegenwoordigers van Pro Rail aanwezig.

Mocht u op voorhand vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Michel van der Hagen, tel. 077-3596897, email: m.vanderhagen@venlo.nl

Ik hoop u de 26e te mogen begroeten,

Met vriendelijke groeten,

drs S.G.C. Kuijpers
Projectdirecteur Kazernekwartier

omroep Venlo

Geef een reactie