Informatiebijeenkomsten Vrijwilligersverzekering gemeente Venlo

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zijn niet meer weg te denken uit de (Venlose) samenleving. Op vele terreinen zetten vrijwilligers(organisaties) zich in voor bv. de wijk, een vereniging of de zorg. De gemeente stimuleert deze vorm van participatie bij onze inwoners en ondersteunt daarbij als dat nodig is.

De gemeente Venlo spreekt dan ook graag zijn waardering uit voor al die vrijwilligers die regelmatig, vaak naast hun drukke baan of gezinsleven, vrijwilligerswerk doen.

Een van de manieren waarop Venlo de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ondersteunt, is de collectieve verzekering die is afgesloten. Deze verzekering is voor alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de Venlose samenleving; mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires vallen ook onder deze verzekering. Deze verzekering is gratis voor vrijwilligers(organisaties), u hoeft zich niet aan te melden en deze is ondergebracht bij
Meeus. Het verzekeringspakket 2016 is overigens nagenoeg gelijk aan 2015.

Bent u bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie en wilt u meer weten over deze verzekering dan bent u welkom op een van de informatiebijeenkomsten:
Donderdag 10 maart van 15.00u-16.30u
Donderdag 10 maart van 19.30u-21.00u

Cultureel Centrum De Haandert, Haandertstraat 6-8 in Tegelen.

Wilt u deelnemen, dan moet u zich aanmelden uiterlijk 28 februari via mail naar secretariaatMO@venlo.nl ..eventueel telefonisch à à 077-3596267. Vermeld duidelijk de naam van de organisatie, de namen van de deelnemer(s), welke bijeenkomst (’s middags of
s avonds) en het e-mailadres waar de definitieve uitnodiging naar toe kan.

Per bijeenkomst zijn 80 plaatsen beschikbaar; derhalve kunnen maximaal twee personen per organisatie deelnemen. Mochten er meer aanmeldingen dan de 80 komen, dan komt u op een reservelijst. Afhankelijk van het aantal op deze lijst wordt gekeken of er nog een 3de / 4de/ etc. bijeenkomst wordt gepland.

Uiterlijk op 2 maart 2016 ontvangt u via de mail een bevestiging tevens definitieve uitnodiging met aanvullende informatie.

Met vriendelijke groet, Paul Cox
Afd. Maatschappelijke Ontwikkeling
(Wilt u meer info, alvorens u zich definitief aanmeldt, dan stuur een mail naar p.cox@venlo.nl)

Bent u verhinderd, maar wilt u meer weten over de collectieve verzekering? Kijk op www.venlo.nl/vrijwilligersverzekering of neem contact op met de gemeente Venlo: telefoon 14077. Heeft u specifieke vragen over het verzekeringspakket, dan kunt u contact opnemen met  nonprofit.denhaag@meeus.com (vermeld er wel duidelijk bij dat het gaat om de vrijwilligersverzekering van de gemeente Venlo).

Geef een reactie