Stichting Wensauto De Bekkerie is op zoek naar vrijwilligers

De ”Stichting Wensauto De Bekkerie”, die sinds juni 2015 actief is, kan met drie voertuigen en door de inzet van 35 vrijwilligers aan deze bewoners passend vervoer aanbieden.

Stichting Wensauto De Bekkerie is op zoek naar bestuursleden die zich actief willen inzetten voor het ‘reilen en zeilen’ van het wensauto-project.

Wat is het project Wensauto De Bekkerie?

We bieden inwoners van Blerick, Hout-Blerick en Boekend vervoer aan van deur tot deur, dat ze op een gemakkelijke manier kunnen bestellen, tegen een lage vergoeding.                Vanaf oktober 2023 kunnen ook inwoners van Venlo-Noord en Venlo-Oost dit vervoer bestellen.                       

De achterliggende gedachte is te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken.

Omdat het openbaar busvervoer zich steeds meer richt op efficiëntie en er daardoor in de (drie) vijf woonkernen minder lijnbussen rijden, kunnen, vooral oudere,bewoners niet meer in hun vervoerbehoefte voorzien; voor deze bewoners dreigt dan vereenzaming.

De ”Stichting Wensauto De Bekkerie”, die sinds juni 2015 actief is, kan met drie voertuigen en door de inzet van 35 vrijwilligers aan deze bewoners passend vervoer aanbieden. Hierdoor kunnen zij enerzijds hun primaire vervoersbehoefte invullen, zoals boodschappen doen, bezoek aan ziekenhuis, huisarts of apotheek en bereiken van ov-opstappunten en anderzijds voorzien in hun behoefte om hun sociale contact te onderhouden (bezoek “Open Inloop” in de Huizen van de Wijk, hobbyclubs, familiebezoek)

Op onze nieuwe website (www.wensbusmaatje.nl) treft u verdere informatie aan.

Op enkele zaterdagen in de maand biedt de stichting inwoners de mogelijkheid om deel te nemen aan uitstapjes. Ook die dragen bij aan hun behoefte “om achter de geraniums” vandaan te kunnen komen. Met speciale acties worden daarvoor de benodigde gelden binnen gehaald. Najaar 2023 heeft Wensauto De Bekkerie, samen met Uw Wijkbus uit Tegelen, voor dit initiatief van de provincie Limburg uit het project Onze Buurt 2023 een mooie prijs ontvangen, die inmiddels is benut om die uitstapjes voor de deelnemers betaalbaar te houden.

Waarnaar zijn wij op zoek?

Momenteel bestaat het bestuur uit drie personen, maar om op langere termijn het project succesvol te kunnen voortzetten zijn wij op zoek naar actieve personen, bij voorkeur uit de woonkernen Blerick, Hout-Blerick en Boekend, om ons bestuursteamte komen versterken.

Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers, die één dagdeel per week (in overleg een ochtend of middag) beschikbaar zijn als chauffeur, planner of gastdame/-heer.  

Als u geïnteresseerd bent of verdere informatie wil hebben over een van de bovengenoemde functies kunt u contact opnemen met de coördinator/penningmeester van de stichting,

Jan Jaspers, telefoon 0636334118

of de voorzitter

Geert Rutten telefoon 062017541

Blerick 26 januari 2024

Geef een reactie