Wortelen in je wijk

Ontaarde boom wordt in Vastenavondkamp geplaatst voor project ‘Wortelen in je wijk’

BLERICK – Donderdag 1 april 2012 werd ‘De Ontaarde Boom’ geïnstalleerd op het parkje rondom het St. Lambertus kerkhof in de Vastenavondkamp. De elst, die met de wortels boven de grond groeit, is onderdeel van het sociaal cultureel project Wortelen in je wijk.

De boom hangt in een speciaal ontworpen stellage en wordt ook van daaruit gevoed. Rondom de boom worden het komende jaar, naar de dan geldende maatregelen, activiteiten georganiseerd voor de inwoners van de wijk in de hoop dat zij aansluiting bij elkaar vinden.

“Zowel de ontwortelde boom als veel inwoners van deze wijk moeten nog wortelen. Tegelijk wonen er een hoop mensen al lang, die het best moeilijk vinden met al die nieuwelingen. Dat is niet altijd makkelijk. De ene groep heeft zijn wortels verloren door te migreren, de andere groep krijgt het gevoel zijn wortels kwijt te raken door alle veranderingen. Terwijl de persoonlijke verhalen op een primair niet zoveel van elkaar verschillen, we willen allemaal stevige wortels in een gezellige en veilige wijk.”, aldus Daan van Geijlswijk, kunstenaar en initiatiefnemer van het project

Daan van Geijlswijk, kunstenaar en initiatiefnemer van het project

De Ontaarde Boom staat op het St.Lambertushof aan de van Stockhemstraat. Gedurende dit hele jaar zullen er elk seizoen activiteiten plaatsvinden in samenwerking met bij basisschool Mikado en andere wijkinitiatieven. De activiteiten zullen ook door de wijk heen plaatsvinden.

Wortelen in je wijk is een project van Stichting De Waterspiegel in samenwerking of overleg met buurtbewoners, Basisschool Mikado, Wijkpunt, Bibliotheek, Centrum voor de kunsten en Vreedzame Wijk. Wortelen in je wijk wordt mede mogelijk gemaakt door Cultuurimpuls Venlo, VSB Fonds, Fonds Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds

Foto’s Frans Schmitz 2021 – Copyright Wijkoverleg Blerick 2021. Mocht U interesse hebben in een foto dan wel niet een afdruk op groot formaat op dibond bijvoorbeeld (146 x 305 cm maximale grootte voor 1 afdruk ). Of heeft U mooi eigen beeldmateriaal dat u wilt delen hier, neem dan contact op via deze link.

Geef een reactie